Tv miễn phí OMG - www.omgfreetv.net

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Loạt 6

 • BẢO HÀNH 1 YEAR
 • KODI BOOST YES
 • CPU S905X
 • CPU CORES 4
 • CPU CHIPSET CORTEX A53
 • ENCRYPTION SET STI (3DES)
 • CPU SPEUM 2GHz
 • GPU CORES 5
 • GPU SPEED 600MHz
 • MAX RESOlUTION 4K / 3D
 • XÁC ĐỊNH CAO 1920 × 1080 pixel
 • HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG Android
 • OS VERSION 6.0 Marshmallow
 • FLASH 8 GB EMMC
 • SDRAM 2 GB DDR3
 • USB PORTS 3 X USB 2.0
 • WIFI PROTOCOL 802.11 B / G / N / AC
 • DUAL BAND WIFI 2.4GHz / 5GHz
 • LAN ETHERNET GIGABIT RJ45
 • Thẻ SD / MMC READER CARD
 • CUNG CẤP ĐIỆN DC5V / 2A
 • HDMI 2.0 Có

Loạt 5

 • BẢO HÀNH 1 YEAR
 • KODI BOOST YES
 • CPU S905
 • CPU CORES 4
 • CPU CHIPSET CORTEX A53
 • CPU SPEUM 2GHz
 • GPU CORES 5
 • GPU SPEED 600MHz
 • MAX RESOlUTION 4K / 3d
 • XÁC ĐỊNH CAO 1920 × 1080 pixel
 • HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG Android
 • OS VERSION 5.1.1 Lollipop
 • FLASH 8 GB EMMC
 • SDRAM 2 GB DDR3
 • USB PORTS 3 X USB 2.0
 • WIFI PROTOCOL 802.11 B / G / N / AC
 • DUAL BAND WIFI 2.4GHz / 5GHz
 • LAN ETHERNET GIGABIT RJ45
 • Thẻ SD / SDHC / MMC READER CARD
 • CUNG CẤP ĐIỆN DC5V / 2A
 • HDMI 2.0 Có

Loạt 4

 • BẢO HÀNH 1 YEAR
 • KODI BOOST YES
 • CPU S805
 • CPU CORES 4
 • CPU CHIPSET CORTEX A5
 • CPU SPEUM 1.5GHz
 • GPU Mali-450MP
 • GPU CORES 4
 • MAX RESOLUTION 1080P / 3D
 • XÁC ĐỊNH CAO 1920 × 1080 pixel
 • HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG Android
 • OS VERSION 4.4 KitKat
 • FLASH 8 GB NAND FLASH
 • SDRAM 1 GB DDR3
 • USB PORTS 3 X USB 2.0
 • WIFI PROTOCOL 802.11 b / g / n / AC
 • DUAL BAND WIFI 2.4GHz / 5GHz
 • LAN ETHERNET 10 / 100M RJ45
 • Thẻ SD / SDHC / MMC READER CARD
 • CUNG CẤP ĐIỆN DC5V / 2A
 • HDMI 1.4 Có

Chúa ơi pro

 • BẢO HÀNH 1 YEAR
 • KODI BOOST KHÔNG
 • CPU S805
 • CPU CORES 4
 • CPU CHIPSET CORTEX A53
 • CPU SPEUM 2GHz
 • GPU CORES 5
 • GPU SPEED 600MHz
 • MAX RESOlUTION 4K
 • XÁC ĐỊNH CAO 1920 × 1080 pixel
 • HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG Android
 • OS VERSION 5.1 Lollipop
 • FLASH 16 GB EMMC
 • SDRAM 2 GB DDR3
 • USB PORTS 3 X USB 2.0
 • WIFI PROTOCOL 802.11 B / G / N / AC
 • DUAL BAND WIFI 2.4GHz / 5GHz
 • LAN ETHERNET GIGABIT RJ45
 • Thẻ SD / SDHC / MMC READER CARD
 • CUNG CẤP ĐIỆN DC5V / 2A
 • HDMI 2.0 Có

Chúa ơi Octo

 • BẢO HÀNH 1 YEAR
 • KODI BOOST KHÔNG
 • CPU S802
 • CPU CORES 4
 • CPU CHIPSET CORTEX A9r4
 • CPU SPEUM 2GHz
 • GPU Mali-450MP
 • GPU CORES 8
 • GPU SPEED 600MHz
 • MAX RESOLUTION 4k
 • XÁC ĐỊNH CAO 1920 × 1080 pixel
 • HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG Android
 • OS VERSION 4.4 KitKat
 • FLASH 8 GB NAND FLASH
 • SDRAM 2 GB DDR3
 • USB PORTS 3 X USB 2.0
 • WIFI PROTOCOL 802.11 b / g / n
 • DUAL BAND WIFI 2.4GHz / 5GHz
 • LAN ETHERNET 10 / 100M RJ45
 • Thẻ SD / SDHC / MMC READER CARD
 • CUNG CẤP ĐIỆN DC5V / 2A
 • HDMI 1.4 Có
OMG Free Tv - www.omgfreetv.net - www.omgfreetv.us - www.omgfreetv.org